به سیاره پلاستیک خوش آمدید (2)

در مقاله ی پیشین در مورد مطالعات جدیدی که بر روی موجودات متنوع ریز ساکن شده بر روی پلاستیک های شناور در آب دریاها و اقیانوس ها صحبت کردیم. گفتیم که این پژوهش بر روی نمونه های جمع آوری شده از مناطق مختلف دریا انجام شد . در این مقاله در مورد نتایج این پژوهش و مقایسه آن با سایر پژوهش ها مطالبی را بیان خواهیم کرد. 

نتایج پژوهش مذکور نشان داد ساکنان میکروسکوپی روی پلاستیک ها در هر جایی از اقیانوس وجود دارند. موجوداتی از میکروب های تک سلولی گرفته تا حیوانات بی مهره ای که از این منزلگاه های انسان ساز شناور بهترین استفاده را می کنند.
 به طور شگفت آوری، دریافتیم که برخی از موجودات ریزی که بر روی سطح پلاستیک های مورد بررسی زندگی می کنند، شامل؛ بریززوآنز ، بارناکل ها ، نوعی کرم، آسلوتا ایزوپود ، تخم های حشرات دریایی مانند هالوبیت ها  هستند. 

تبلیغات