به سرعین سفر کنید و سالم شوید


شهر سرعین,آبگرم سرعین

 سفر می‌کنیم که سالم بمانیم، اما نه این‌که خود سفر سلامتمان را تضمین کند که بهانه سفر درمان است.

گردشگری سلامت عنوان پرطمطراقی است و کمی دافعه دارد برای آنها که دل در گرو جاده‌ها دارند، اما مفهوم حقیقی این نوع گردشگری با ترکیب کلمات نه‌چندان مثبتش تفاوت آشکاری دارد. این‌که چمدانتان را ببنیدید و راهی مقصدی شوید که قرار است شما را سر حال کند و اتفاقا خستگی را از تنتان بیرون کند،‌ پس چه انگیزه‌ای بهتر از این برای به جاده زدن؟
تسکین از نوع سرعین
تصور کنید در چشمه‌ای نشسته‌اید و آب گرم بدنتان را ماساژ می‌دهد. همین ویژگی به ظاهر معمول

ادامه مطلب
تبلیغات