به دنیا آوردن فرزند یا مادری؟

به دنیا آوردن فرزند یا مادری؟

آیا هر کس که فرزندی را به دنیا می آورد،مادر نام دارد؟مادری یعنی چه؟

,بانوی شرقی

موضوع تداوم نسل و زاد و ولد، در تمامی جوامع و از ابتدای خلقت بشر وجود داشته است و شاید در ظاهر امر، برای افراد زیادی، معنی مادری در این خلاصه شود که کودکی را به دنیا بیاورند. در حالیکه در بینش و نگرش اسلامی، مادری به معنای ساختن و بنیان نهادن شخصیتی مناسب است.

نقش مادر همچون قلبی طپنده برای جامعه است، چرا که تاثیر بسزایی در رشد و تربیت نسلی شایسته و صالح دارد. مادری یک فن پیچیده و حساس است و هنر گذشت و فداکاری است.

مادری که با تمام وجود به تربیت فرزندش می پردازد تا ان

ادامه مطلب
تبلیغات