به دنیای کودکانه وارد شوید

به دنیای کودکانه وارد شوید


شما پدر و مادر عزیز در روز چه مقدار از زمان خود را برای بازی با کودکتان صرف می کنید؟ و آیا با بازی های خاص سن او آشنایی دارید؟ کودکان در هر سنی نیاز های ویژه ای دارند که در بازی های متناسب با سن خود می توانند این نیاز ها را برطرف کرده و اطلاعات و آمادگی های لازم را کسب کنند.

بازی,توصیه ,محلول

علاوه بر آن بازی برای دارا بودن  قدرت تاثیر گذاری و آموزشی نیاز به جذابیت و تناسب دارد . اگر نوع بازی برای کودک قابل درک نباشد و یا از سطح کنجکاوی ها و

تبلیغات