به خدا قول ترک گناه ندهیم!!!

حدیث معراج در بین احادیث شیعه بی‌نظیر است. در یکی از فرازهای این گفت‌و‌گو، خداوند به رسولش(صلی الله علیه وآله) می‌فرمایند که "یا احمد! هل تعلم ما میراث الصوم"؟ آیا می‌دانی نتیجه روزه چیست؟

,ترک گناه,سکوت,جوشش حکمت,اخلاق و عرفان اسلامی

روزه این ماه هزاران هزار بهره دارد ولی ما از آن گرسنگی را می‌بریم. فرموده‌اند وقتی روزه می‌گیرید چشمتان، دستتان، گوشتان و حتی پوست بدنتان روزه باشد؛ اگر اینگونه باشیم، روزه قبول می‌شود. روزه‌ای که قبول شود، سپری است در برابر آتش.

حدیث معراج احادیث شیعه بی‌نظیر است. در یکی از فرازهای این گفت‌و‌گو خداوند به رسولش(صلی الله علیه و آله) می‌فر

ادامه مطلب
تبلیغات