به جای شمردن کالری، گام هایتان را بشمارید

آکایران :وب سایت آوای سلامت: اگر شما هم جزو افرادی هستید که برنامه هایی برای کاهش وزن دارید، رژیم غذایی گام شاید بهترین انتخاب باشد. در این رژیم هیچ شمارشی برای کربوهیدارت مصرفی یا میزان چربی و کالری وجود ندارد.
رژیم غذایی گام تلفیقی از الگوهای صحیح غذا خوردن و ورزش صحیح بدون برنامه های سخت رژیم غذایی است.
بنا به گزارش آکاایران : داستان رژیم غذایی گام ساده است: پیاده روی به اندازه 10 هزار گام در روز و کاهش سهم وعده های غذایی به یک چهارم. در واقع رژیم غذایی گام بر این اصل استوار است؛ حرکت بیشتر، خوردن کمتر.
تبلیغات