بهشتی در جهنم

بهشتی در جهنم
در دل کویرهای گرم و سوزان جنوب لیبی دریاچه ای با نام "اوباری" وجود دارد. اطراف این دریاچه بقدری سر سبز و زیبا است که باورش بسیار سخت است که در دل کویر چنین بهشتی وجود داشته باشد. این سرسبزی باعث شده دو روستا در اطراف این دریاچه زیبا بوجود آید.

 

عکس هایی از دریاچه اوباری در کویر لیبی

,دریاچه اوباری, لیبی, دریاچه اوباری در لیبی,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

دریاچه اوباری در لیبی

,دریاچه اوباری, لیبی, دریاچه اوباری در لیبی,دیدنی های </div></div></div><div class=
تبلیغات