بهترین و با ارزشترین زهد

بهترین و با ارزش ترین زهد

امام علی علیه السلام در تعریف زهد می فرماید : ای مردم! زهد عبارت است از: کوتاهی آرزو، شکر نعمت ها‏، و پرهیز از حرام هاست .

زهد

یکی از عناصر موعظه‏ای نهج البلاغه " زهد " است. در میان عناصر و مواعظ شاید عنصر " زهد " بعد از عنصر " تقوا " بیش از همه تکرار شده باشد. زهد مترادف است با ترک دنیا. در نهج البلاغه به مذمت دنیا و دعوت به ترک آن زیاد بر می‏خوریم. به نظر می‏رسد مهمترین موضوع از موضوعات نهج البلاغه که لازم است با توجه به همه جوانب کلمات امیرالمۆمنین تفسیر شود، همین موضوع است و با توجه به اینکه زهد و ترک‏ دنیا در تعبیرات نهج البلاغه مترادف یکدیگرند، این موضوع از هر موضوع‏ دیگر از موضوع
تبلیغات