بهترین نکته شما در جهت افزایش حجم عضلات جلو بازو چیست؟

آکاایران: بهترین نکته شما در جهت افزایش حجم عضلات جلو بازو چیست؟

در این مقاله ۱۰ نفر از افراد برجسته در زمینه بدن سازی به این سوال پاسخ میدهند.

 

,بدنسازی,پرورش اندام,اخبار بدن سازی

آکاایران: بهترین نکته شما در جهت افزایش حجم عضلات جلو بازو چیست؟

مارک داگدیل

مارک داگدیل

ایجاد دم عضلانی در عضلات جلو بازو

من در مسابقات (IFBB) شرکت کرده ام و باید بگویم که افرادی نظیر ما آنچنان توجهی به اصل قدرت نداریم

ادامه مطلب
تبلیغات