بهترین معلم اخلاق دنیا !

قرآن

اگر فضل خدا و رحمت خدا نباشد، کسی نمی‌تواند خودسازی کند و کسی نمی‌تواند آدم شود. خدا معلم اخلاق است، اما ما باید شاگرد نادان نباشیم و از معلم فرار نکنیم. قرآن می‌فرماید: اختیار دست توست و اگر زیر نظر من بیایی، آدمت می‌کنم و اگر زیر نظر ابلیس روی، تو را درنده می‌کند. اگر زیر نظر روحانیّت روی، آدم می‌شوی و اگر زیر نظر رذالت‌ها و صهیونیسم‌ها روی، داعشی می‌شوی. این دست خود توست و سلمان و ابی‌ذر شدن با

ادامه مطلب
تبلیغات