بهترین عمل در شب ها و روزهای ماه رمضان!!ماه رمضان, بهترین عمل در شب ها و روزهای ماه رمضان, دعاهای ماه رمضان,دعاها و اعمال ماه مبارک رمضان

ماه رمضان ماه خداى عزوجل مى باشد و آن ماهى است که خداوند کارهاى نیک را در آن، دو چندان می کند و بدی‌ها را در آن محو می سازد.

ماه برکت، و ماه انابة و بازگشت، و ماه توبه و ماه آمرزش و ماه آزادى از آتش دوزخ، و کامیاب شدن به بهشت است.

هان که در این ماه از هر حرامى خوددارى کنید، و تلاوت قرآن را زیاد کنید. و حاجات خود را بخواهید، و به

تبلیغات