بهترین زمان مصرف مواد غذایی

آکاایران: بهترین زمان مصرف مواد غذایی
اگر بدانید بهترین زمان مصرف مواد غذایی کدام است تولید کورتیزول محدود و هورمون بیشتری دربدن تولید شده ...

سلامت - مجله انترنتی آکا ایران
,سلامت،تغذیه سالم،تغذیه،بهترین زمان مصرف خوراکی،رژیم غذایی سالم،آکا ایران،آتا،آکا ایران،مجله،مجله اینترنتی

آکاایران: بهترین زمان مصرف مواد غذایی


بهترین زمان مصرف مواد غذایی


اگر بدانید بهترین زمان مصرف مواد غذایی کدام است تولید کورتیزول ( عامل تخریبی ماهیچه ها) محدود شده، هورمون بیشتری دربدن تولید شده ( عامل افزایش بافت ماهیچه ای) مقدارچربی دربدن سوخته و میزان تولید انرژی هم بالا می رود

بدن به نوعی سیس

تبلیغات