بهترین زمان برای درخواست افزایش حقوق

آکاایران: درخواست افزایش حقوق، دغدغه مشترک تمام کسانی است که به کار و فعالیت مشغولند. از کسی که برای نخستین بار وارد یک شغل می شود تا کسی که سال ها در یک شرکت کار کرده و اکنون، می خواهد برای افزایش حقوق خود – بیشتر از نرخ حداقل عرف سازمانی – مذاکره کند. بسیاری از فعالان حوزه مدیریت و کسب وکار، مذاکره در مورد حقوق را یکی از دشوارترین و پرتنش ترین مذاکره های دوران کار خود می دانند.

بسیاری از ما برای گرفتن حق دیگران راحت تر مذاکره می کنیم تا حق و حقوق خود. شاید یکی از دلایل دشواری مذاکره برای حقوق هم همین باشد. ما معمولا ساعت ها و گاه روزها، به مذاکره برای حقوق فکر می کنیم. به کارهای زیادی که انجام داده ایم و به حق هایی که فکر می کنیم از ما تضییع شده. به روزهایی که زود سر کار آمده ایم و به شب هایی که دیر به خانه بازگشته ایم. در دل خود، ناراحت می شویم.

حرص می خوریم. از اینکه قربانی یک سازم

ادامه مطلب
تبلیغات