بهترین زمان ازدواج مجدد برترین ها: گروهی از زنان در زندگی خود به بن‌بست می‌رسند و طلاق را تنها راه چاره خود می‌دانند. در این میان اما گروهی از آنها به دلیل فرار از بحران و مسائل ناشی از طلاق (مثل مشکلات مالی، روانی، اجتماعی، عاطفی) و حتی فرار از حرف‌ها و طعنه‌های اقوام و آشنایان خیلی سریع و ساده به دلیل نیازهای عاطفی و جسمی می‌خواهند تشکیل زندگی مجدد دهند. اما شاید اکثریت آنها این نکته را در نظر نمی‌گیرند که انتخاب در ازدواج مجدد به مراتب سخت تر از ازدواج اول است چرا که اگر این‌بار هم با شکست مواجه شود، آثار زیانبار اجتماعی و روانی مخرب​تری را به جای می‌گذارد.

تبلیغات