بهترین رژیم غذایی برای زنان باردار

,بهترین رژیم غذایی برای زنان باردار,

آکاایران: بهترین رژیم غذایی برای زنان باردار

آکاایران: رشد و نمو کامل جنین، با تغذیه مادر مرتبط است. تامین نیازهای جنین به دریافت مواد مغذی مادر وابسته است و نیازهای انرژی و ساختاری جنین تنها از طریق جفت منتقل می شود. البته کمبود غذایی در حد خفیف در مادر اثر چندانی بر رشد کودک ندارد، زیرا کودک نیازش را از ذخایر بدن مادر تامین می کند، پس این مادر است که در درجه اول لطمه می بیند. بنابراین، مادران باردار باید برای حفظ سلامت خود و کودک شان، توجه زیادی به امر تغذیه دارا باشند.

 

باید به این نکته توجه داشت که مقدار افزایش وزن در بارداری در خانم های مختلف متفاو

تبلیغات