بهترین رفتار با کودکی که دیوارها را خط خطی می کند،چیست؟

بهترین رفتار با کودکی که دیوارها را خط خطی می کند,چیست؟ - آکا,رفتار با کودک
 

بسیاری ازکودکان بعد از مرحله حسی- حرکتی ( سن ۲یا ۳سالگی ) سعی می کنند آموخته های خود و آن چه در تخیل دارند را به شکل عملی انجام دهند. کودک در این سن انجام هر حرکت، ایراد صدا و ... را برای خود نوعی خلاقیت و اکتشاف می شمارد.
 والدین آگاه این میل کودک را سرکوب نمی کنن
تبلیغات