بهترین ذکر و آداب غذا خوردن از دیدگاه ائمه چیست؟

آکاایران: بهترین ذکر و آداب غذا خوردن از دیدگاه ائمه چیست؟
در منابع روایی برای خوردن و آشامیدن، آدابی از سوی پیشوایان دین ذکر شده است که ناظر به شروع غذا با نام خدا و پایان غذا با حمد اوست.
مذهبی آکا ایران

,آکا ایران،مجله اینترنتی،مجله،آکا ایران،آتا

آکاایران: بهترین ذکر و آداب غذا خوردن از دیدگاه ائمه چیست؟


در منابع روایی برای خوردن و آشامیدن، آدابی از سوی پیشوایان دین ذکر شده است که ناظر به شروع غذا با نام خدا و پایان غذا با حمد اوست.


روایات در این زمینه چنین می گویند:


1. امام موسای کاظم(ع) می گوید: پیامبر اسلام(ص) به علی(ع) سفارش نمود: یا علی هنگامی که شروع به خوردن غ

تبلیغات