بهترین تقویت کننده های تستوسترون

آکاایران: تستوسترون عامل به وجود آمدن مردی است که شما هم اکنون هستید.تستوسترون قویترین هورمون اندروژن یا هورمون جنسی در انسان است.در طول دوران نوجوانی تولید تستوسترن باعث تکامل دستگاه تناسلی و عامل به وجود آمدن همه صفات جنسی ثانویه می باشد.هنگامی که شروع به بدن سازی می کنید حین تمرینات با وزنه تجمع تستوسترون در جریان خون تا ۳۷ درصد افزایش خواهد یافت.

,بهترین تقویت کننده های تستوسترون,زد ام ای,تریبولوس ترستریس

آکاایران: بهترین تقویت کننده های تستوسترون

بالا بودن سطح تستوسترون کلید بیوشیمیایی اصلی و سرعت بخش در عضله سازی می باشد.هیچ عامل هورمونی دیگر همانند تستوسترون نمی تواند به این اندازه عضله سازی داشته باشد.در دنیای علم تغذی

تبلیغات