بهترین اپلیکیشن های آموزش زبان


آکایران :هفته نامه صدا - امید مقامی: هرکدام از ما در طول زندگی خود با امتحان های مختلفی مواجه می شویم. این امتحان ها ممکن است امتحان آیلتس، یا تافل باشند که هرکدام اهداف خاص، برنامه  های درسی، مواد امتحانی و نحوه نمره دهی خاص خود را دارند. جدا از اینکه کدام یک را می خواهید امتحان دهید، شرکت کردن در هرکدام از این امتحان است نیازمند مطالعه خاصی است. هرچه که باشد در این امتحان ها هرکسی سعی می کند بهترین نمره را نسبت به سایر رقبا کسب کند. به همین دلیل است که در زیر به معرفی بهترین اپلیکیشن های آموزش و آماده سازی این نوع امتحانات می پردازیم.
بنا به گزارش آکاایران : IELTS Skills
تبلیغات