بهترین ابرکامپیوتر دنیا با چیپ ست های چینی معرفی شد

آکاایران: بهترین ابرکامپیوتر دنیا با چیپ ست های چینی معرفی شد

آکاایران: پیروزی مطلق چینی ها در دنیای محاسبات

بهترین ابرکامپیوتر دنیا با چیپ ست های چینی معرفی شد

,ابرکامپیوتر, پتافلاپ, سوپرکامپیوتر
یک ابرکامپیوتر نوین متولد شده؛ ابرکامپیوتری که یک سر و گردن از هر وسیله دیگری که در این دنیا می شناسید بالاتر است. این ابرکامپیوتر نوین چینی که با نام Sunway TaihuLight شناخته می شود؛ در لیست ابر
تبلیغات