بهترین آنتی‌ویروس برای کامپیوتر شما

فارنت : آنتی‌ ویروس‌های مختلفی وجود دارند که می‌توانید از بین آن‌ها یکی را برای حفاظت از رایانه خود انتخاب کنید، اما چگونه می‌توان بهترین آنتی ویروس را از بین خیل برنامه‌های امنیتی انتخاب کرد؟ آیا شما از آنتی ویروسی که به طور پیش فرض بر روی رایانه شما موجود بوده استفاده می‌کنید یا به پیشنهادات دوستانتان یکی ازبین آن‌ها  انتخاب می‌کنید؟ چگونه متوجه عملکرد آنتی ویروس خود می‌شوید؟ سایت آنتی ویروس تست، آنتی ویروس‌ها را هرچندماه یک‌بار مورد آزمایش قرار داده و آن‌ها را بر اساس معیارهای مختلف، درجه بندی می کند. این معیارها عبارتند از میزان تاثیرگذاری، کارایی، پایداری و دیگر معیارهای مهم برای کاربران. مطمئنا بهتر است با دید باز به انتخاب یک نرم افزار امنیتی مبادرت ورزید. در انتخاب برنامه‌های امنیتی، موارد متعددی تاثیرگذارند که باهم به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخ
ادامه مطلب
تبلیغات