بنیاد کارنگی

بنیاد کارنگی یکی از تأثیر گذارترین بنیادهای ایالات متحده است که در سال ۱۹۱۱ توسط اندرو کارنگی برای حمایت از توسعه دانش تأسیس گردید. ریاست این بنیاد بر عهده وارتان گریگوریان فعال علمی ایرانی تبار می‌باشد.

تبلیغات