بنزوکائین

آکاایران: موارد مصرف بنزوکائین
بنزوکائین برای تسکین اختلالات خفیف پوستی نظیر آفتاب سوختگی، بریدگی های جزئی، سوختگی ها، خراشیدگی ها و یا سایر زخم های جزئی،نیش یا گزش حشرات وتماس با پیچک سمی مصرف می شود.

مکانیسم اثر بنزوکائین

بنزوکائین مانند سایر بی حس کننده های موضعی با تثبیت برگشت پذیر غشاء سلول های عصبی و درنتیجه کاهش نفوذ پذیری آن به یون سدیم، شروع و هدایت امواج عصبی را متوقف می کند.

فارماکوکینتیک بنزوکائین

در میان بی حس کننده های موضعی بنزوکائین حداقل جذب پوستی را دارد. این دارو توسط کولین استراز پلاسما و همچنین درکبد متابولیزه شده و از راه کلیه ها دفع می گردد. مدت اثر آن 45-30 دقیقه می باشد.

عوارض جانبی بنزوکائین

احتمال بروز حساسیت با بنزوکائین بیشتر از سایر بی حس کننده های موضع
تبلیغات