بندهای میان‌انگشتی

بندهای میان‌انگشتی
استخوان‌های دست انسان
جزئیات
لاتین Phalanx intermidalis
شناسه‌ها
فهرست گری p.۱۰۷
واژگان کالبدشناسی استخوان

بندهای میان‌انگشتی (Intermediate phalanges) استخوان‌هایی هستند که در دست و پای بیشتر مهره‌داران وجود دارند. در انسان، این بندها، استخوان‌های انگشت‌های دست و پا هستند که در میان دو مفصل هر انگشت واقع شده‌اند. انگشت شست دست و انگشت شست پا، بند میان‌انگشتی ندارند.

بند میان‌انگشتی معمولاً نه تنها از نظر مکان بلکه از نظر اندازه نیز بین دو بخش دیگر انگشت قرار دارد.

جستارهای وابسته

استخوان بند انگشت

تبلیغات