بمب

بمب آمریکائی موآب

بمب نوعی جنگ‌افزار است که شامل محفظه‌ای پرشده از مواد منفجره است که پس از پرتاب و برخورد با هدف منفجر می‌شود.

انواع بمب

پانویس

  1. «بمب» هم‌ارزِ «bomb»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، «فارسی»، در دفتر اول، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۶۴-۷۵۳۱-۳۱-۱ (ذیل سرواژهٔ بمب) 
  2. فرهنگ یک جلدی دکتر معین، نگاه کنید به بمب
تبلیغات