بلندترین ساختمان دنیا

برج دُبِی آسمانخراشی است که  در حال ساخت در شهر دبی در امارات متحدهٔ عربی است و اکنون عنوان بلندترین برج جهان را به خود اختصاص داده است.

,برج دبی,البرج,بلندترین ساختمان جهان,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

این برج دارای بیش از ۱۶۰ طبقه خواهد بود، و ۸۱۸ متر ارتفاع خواهد داشت. هرچند اکنون برج دیگری با نام البرج در منطقهٔ جبل علی دبی در مراحل اولیه ساخت است که ۱۲۰۰ متر طول خواهد داشت و رکورد ارتفاع برج دبی را خواهد شکست.

تبلیغات