بقایای انفجار یک ستاره

آکاایران: بیگ بنگ: بقایای ابرنواختر پاپیس A ناشی از انفجار یک ستاره پرجرم در محیط میان ستاره ای پیرامون در فاصلۀ تقریبی ۷۰۰۰ سال نوری پخش شده است. در این فاصله، گستردگی این میدان تلسکوپی ِ رنگی که بر اساس داده های تصویری پهن-باند و باریک-باند بدست آمده، تقریبا ۶۰ سال نوری است.

,

آکاایران: بقایای انفجار یک ستاره

با انتشار بقایای ابرنواختر (سمت راست بالا) در محیط زمخت
ادامه مطلب
تبلیغات