بعد از مرگم اموالم را در قبرم دفن کنید (حکایت) -

آکاایران: بعد از مرگم اموالم را در قبرم دفن کنید

وصیت مرد خسیس به همسرش

آکاایران: بعد از مرگم اموالم را در قبرم دفن کنید (حکایت)

بعد از مرگم اموالم را در قبرم دفن کنید

روزی مرد خسیسی که تمام عمرش را صرف مال اندوزی کرده بود و پول و دارایی زیادی جمع کرده بود، قبل از مرگ به زنش گفت: «من می خواهم تمامی اموالم را به آن دنیا ببرم.»

او از زنش قول گرفت که تمامی پول هایش را به همراهش در تابوت دفن کند. زن نیز قول داد که چنین کند. چند روز بعد مرد خسیس دار فانی را وداع کرد. وقتی ماموران کفن و دفن مراسم مخصوص را بجا آوردند و می خواستند در تابوت را ببندند و آن را در قبر بگذارند، ناگهان همسرش گفت: «صبر کنید. من ب

ادامه مطلب
تبلیغات