بعد از ظهور حکومت امام به چه شکلی است؟

,امام  عصر, ظهور, بعد از ظهور,امامت

امام  عصر علیه السلام بعد از ظهور با دشمنان می جنگند و پس از آن با استفاده از کارگزاران خود تشکیل حکومت می دهند و جامعه اسلامی از هر جهت به بالاترین مراتب رشد و شکوفایی می رسد و بعد از پایان دوران زندگی حضرت، ایشان را به شهادت رسانیده و امام حسین (علیه السلام) رجعت می کنند.

در این مقاله به بررسی دو مطلب مهم در مورد امام  عصر علیه السلام می پردازی

ادامه مطلب
تبلیغات