بعد از شنیدن جواب رد در خواستگاری چه کنیم؟

آکاایران: بعد از شنیدن جواب رد در خواستگاری چه کنیم؟

شما هم که فکر می کنید شکستی را متحمل شده اید، دلتان می خواهد حالا حالاها در این حال بد بمانید. به این امید که چرخ و فلک با دیدن حال شما، دلش بسوزد و گشایشی در کارتان ایجاد کند.

,خواستگاری , شنیدن جواب رد, جواب رد در خواستگاری

آکاایران: بعد از شنیدن جواب رد در خواستگاری چه کنیم؟

«بعد از کلی آمدن و رفتن و واسطه بازی، آخرش هم جواب منفی داد. با این که دو هفته از آن روز گذشته ولی هنوز بد جوری حالم گرفته است. گاهی فکرهایی هم به سرم می زنه مثل اینکه یه جوری حالش رو بگیرم، ولی به خودم می گم بعدش چی؟ کاش یکی بود که من رو از این حال خلاص می کرد».

ازدواج، درد سر د

تبلیغات