بعداز نامزدی نافرجام چه کنیم؟

جدایی همیشه غم انگیز و دردنـای اسـت. اما این پایان زندگی شما نیست. اگر جزو کسانی هستید که سابقه یک نامزدی و عقد نافرجام را در زندگی شان دارند، باید از همین حالا خود را برای شروع درست بعدی آماده کنید؛ شروعی که در آن خبری از اشتباهات گذشته و شکست نیست. اما رسیدن به این نقطه شروع بدون شک نیاز به آمادگی شما دارد.
جدایی

فراموش کردن گذشته تلخی که با فرد دیگری داشته اید، سخت ترین کاری است که باید انجام دهید. کاری که اگر موفق به انجامش نشوید، باید یک عمر با شبحی از عشق یا نفرت گذشته زندگی کنید. بنابراین این 10 توصیه ما را بخوانید و به آن عمل کنید.

 

1- حقیقت را بپذیرید: او رفته است<

ادامه مطلب
تبلیغات