بصیرت و دین شناسی، دو مشعل فروزان

بصیرت و دین شناسی، دو مشعل فروزان

بصیرت

این نوشته در پی کشف اصول ثابت و مشخصی در زندگی رسول خدا صلی الله علیه وآله است که به بصیرت دینی مربوط می شود ؛ موضوعی که می توان آن را در دو فصل اصلی مورد کنکاش قرار داد:

1.  اهمیت دادن به بصیرت دینی 

2.  ابزارها و شیوه های ایجاد بصیرت دینی و عمق بخشی به آن 

 

اهمیت دادن به بصیرت دینی

مهمترین راه برای دستیابی به بصیرت دینی، اهمیت دادن به عقل و نقل است؛ یعنی هم باید به آموزه های نقلی که مهمترین و اساسی ترین آن قرآن است بها داد و به دنبال کسب تعالیم آن شد و هم باید از عقل و قابلیتهای آن غافل نشد و به آن توجه ویژه کرد.

توجه کردن و سوق دادن مردم به سمت این دو

منبع : tebyan.net

ادامه مطلب
تبلیغات