بشتابید به سوی چربی سوزی !

,بشتابید به سوی چربی سوزی !,بدنسازی بانوان


 اتومبیل برای تامین انرژی مورد نیاز از بنزین استفاده می کند . انرژی حاصله از سوخت بنزین می تواند آن را به حرکت درآورد و سیستم های سرمایش ، گرمایش وهمچنین سیستم برق و روشنایی اتومبیل را تامین کند . اما بدن ما برای تامین انرژی مورد نیاز خود از قند استفاده می کند . انرژی حاصله از سوخت قند می تواند دستگاه های مختلف بدن مثل حرکت عضلات ، گوارش ، تنفس ، گردش خون و... را فعال نگه دارد.
خداوند یکتا در بزاق دهان ما آنزیمی به نام آملیز قرار داده که می تواند نشاسته را به قند گلوکز تبدیل کرده و بدن از سوزاندن این قند می تواند انرژی تولید کند. (فتبارک الله احسن الخالقین) اگر انسان بیش از نیاز خود غذا بخورد ، مقدار گلوک
ادامه مطلب
تبلیغات