بسته شدن سایت یاهو ۳۶۰ تا ۲ ماه دیگر

آکاایران:  

 بسته شدن سایت یاهو ۳۶۰ تا ۲ ماه دیگربعد از تقریباً ۲ سال بدون پشتیبان ماندن، در نهایت یاهو تصمیم به بستن کامل خدمات وبلاگ و سایت اجتماعی معروف خود یعنی یاهو ۳۶۰ در ۱۳ ماه ژوئیه گرفت...


بعد از تقریباً ۲ سال بدون پشتیبان ماندن، در نهایت یاهو تصمیم به بستن کامل خدمات وبلاگ و سایت اجتماعی معروف خود یعنی یاهو ۳۶۰ در ۱۳ ماه ژوئیه گرفت.

,بسته شدن سایت یاهو ۳۶۰ تا ۲ ماه دیگر, سایت ,iran

آکاایران: بسته شدن سایت یاهو ۳۶۰ تا ۲ ما

ادامه مطلب
تبلیغات