بسته بندی های میوه و سبزی

بسته بندی های میوه و سبزی


● مقدمه

خسارت های بعد از برداشت میوه ها و سبزی ها پیش از این که به دست مصرف کنندگان برسد، ۲۰ تا ۵۰% در نوسان است. به طور طبیعی ، رطوبت میوه ها و سبزی ها ۷۰ تا ۹۵% متغییر و رطوبت متعادل ERH حدودا بالای ۹۸% می باشد. نگهداری سبزی ها در شرایط عادی جوی، موجب خشک شدن سریع آنها شده و در نهایت پیری و پژمردگی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین هدف اصلی بسته بندی میوه ها و سبزی ها، حفاظت محتویات درون بسته در طول زمان ذخیره سازی، حمل و توزیع در برابر فساد داخلی بوده که ممکن است این عمل فیزیکی، شیمیایی یا زیستی بیولوژیکی باشد.

بسته بندی های میوه و سبزی

بسته بندی می تواند در مرحله تولید، فرآوری و یا در مراکز توزیع صور

ادامه مطلب
تبلیغات