بزرگراه ۴۰۷ کانادا

مسیر بزرگراه ۴۰۷ بر روی نقشه کانادا.
لوگوی بزرگراه ۴۰۷.

بزرگراه ۴۰۷ کانادا (به انگلیسی: Ontario Highway 407) مشهور به 407 ETR، نام یک بزرگراه در انتاریو کانادا از مجموعه بزرگراه های سری ۴۰۰ است، و در نزدیکی شهر تورونتو واقع شده است.

بزرگراه ۴۰۷ یک جاده عوارضی است (تنها جاده خصوصی در کانادا) که صاحبان خودرو ها بر مبنای شماره پلاک ماشین یا حساب transponder (فرستنده خودکار) عوارض را به صورت الکترونیکی پرداخت می کنند. حتماً درباره سیاستهای آژانس های کرایه ای خود در ارتباط با عبور از این جاده تحقیق کنید زیرا برخی شرکتها می توانند هزینه های اضافی دریافت کنند و به راحتی عوارض را دو یا سه برابر کنند.

تبلیغات