بزرگراه شهید صیاد شیرازی

بزرگراه صیاد شیرازی
اطلاعات مسیر
طول: ۱۰٫۷ کیلومتر
تقاطع‌های اصلی
پایان شمال: بزرگراه شهید بابایی
پایان جنوب: Sepah Square
سیستم بزرگ‌راه

بزرگ‌راه‌های ایران

آزادراه‌ها

بزرگراه شهید صیاد شیرازی نام بزرگراهی در شهر تهران است. این بزرگراه از بزرگراه شهید بابایی شروع و در میدان سپاه پایان می‌یابد.

شمال به جنوب

بزرگراه شهید بابایی
خیابان مغان
دور برگردان
خیابان شهید موسوی
Gilan Street
بزرگراه شهید زین الدین

Shahid Sayyad Shirazi Interchange
بزرگراه رسالت
Khajeh Abdollah Ansari Street
Masil-e Bakhtar Boulevard
Qoddusi Street
Janbazan Street
Ostad Hasan Bana Street
Sabalan Street North
Police Street

Sepah Square
Khaje Nasir Street
Tusi Street
Sepah Street
جنوب به شمال
<>
تبلیغات