بزرگترین زلزله های تاریخ

بزرگترین زلزله های تاریخ


در این مقاله اطلاعات کامل از تمام زلزه هایی را که در دنیا رخ داده به همراه تلفات و مقیاس ریشتر و محل دقیق آن ذکر شده است .

بزرگترین زلزله های تاریخ" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/a-da/da1/Z-68.jpg" alt="بزرگترین زلزله های تاریخ" />

● بزرگترین زلزله های تاریخ

□ قبل از قرن بیستم

▪ زلزله شانکسی (۱۵۵۶). مرگبارترین زلزله شناخته شده تاریخ در چین که تلفات آن ۸۳۰۰۰۰ نفر تخمین زده شده است.

▪ زمین لرزه داور استریتس سال ۱۵۸۰ (۱۵۸۰).

▪ زلزله کاسک

ادامه مطلب
تبلیغات