بزرگترین دانشمند تجربی: مایکل فارادی

آکاایران: بیگ بنگ: آلبرت اینشتین در خصوص مایکل فارادی که به عنوان یکی از بزرگترین دانشمندان تجربی همه اعصار شناخته می شود، گفته است: « او یکی از مهمترین تاثیرگذاران تاریخ علم فیزیک به شمار می آید.»

,

آکاایران: بزرگترین دانشمند تجربی: مایکل فارادی

به گزارش بیگ بنگ، مایکل فارادی شیفته دستاوردهای عظیم و پرده برداشتن از رازهای خواص دو نیرو بود: الکتریسیته و مغناطیس. فارادی با تمام توانش هر آنچه را که در ارتباط با این مباحث بود می خواند و در کلاس های ه
تبلیغات