بزرگترین اشتباهات تربیتی والدین 1

بزرگترین اشتباهات تربیتی والدین 1


,تربیت کودک , دوستی با کودک , بهترین تربیت کودک ,مراقبت از نوزاد ، مراقبت از کودک

بیشتر والدین فکر می کنند که اگر با کودکانشان دوست باشند و خود را همیشه همرنگ آنان جلوه دهند بهترین نتیجه را خواهند گرفت که این یک اشتباه محض در تربیت کودک است.


والدینی که با کودکانشان مانند دوست رفتار می کنند بیشتر از اینکه به آن ها سود برسانند ضرر نصیب آن ها می کنند. درست است که دوستی با کودک و ایج

تبلیغات