برگزاری انتخابات فرمایشی در دوران محمدرضاپهلوی

آکاایران: سرویس اندیشه آکا ایران به نقل از تبیان؛ بخش تاریخ:

انتخابات مجلس در دوران پهلوی را بدون شک باید نمونه ای از انتخابات فرمایشی دانست. انتخاباتی که به صورت نمایشی برگزار می شد و هیچ نقشی جز تثبیت سلطنت محمدرضا شاه نداشت.

بخش تاریخ تبیان

,برگزاری,انتخابات,فرمایشی,

آکاایران: برگزاری انتخابات فرمایشی در دوران محمدرضاپهلوی

محمدرضا پهلوی: مجلس دموکراتیکی خواهیم داشت!!! (26 خرداد 1342)

خبرنگار روزنامه دیلی تلگراف لندن در هفته گذشته به حضور شاه شرفیاب شد و پیرامون اوضاع ایران مصاحبه ای به عمل آورد .

خبرنگار دیلی تلگراف نوشت: شاه ایران به من اظهار داشت که مصمم اس

تبلیغات