برندگان جایزه مهمترین مسابقه عکاسی چین

نیکو: «چن ژیائوی»، عکاس چینی توانست جایزه اول مسابقه عکاسی «سه سایه»، که مهمترینن مسابقه عکاسی کشور چین است، را به دست آورد. باهم تصاویر منتخبی، از بهترین آثار این دوره از مسابقات را می بینیم.

چن، این جایزه پر اهمیت را با پروژه «کوآن»، مجموعه ای از عکس های سیاه و سفید به دست آورد و در آن از فن گراور سازی از روی شیشه عکاسی استفاده کرد. چن می گوید: "من اصلاً انتظار نداشتم که جایزه را ببرم. از این انتخاب، بسیار خوشحالم. هر چند که با فشارهای بسیاری همراه بود.”

چن در استان سیچوآن کشور
تبلیغات