برنده غول آخر باش!

آکاایران: برنده غول آخر باش!


ازدواج یکی از مهم ترین تصمیمات زندگی هر جوانی است و داشتن ترس و اضطراب از این انتخاب سرنوشت ساز کاملا طبیعی است. اغلب جوانان به این می اندیشند که مبادا ازدواج ناموفقی دارا باشند یا بعدها از ازدواج شان پشیمان شوند، از این می ترسند که شاید درباره طرف مقابل قضاوت درستی نداشته باشند و تصمیمی بگیرند که آینده شان را تباه کند.

اگر شما هم دچار این ترس ها هستید، برای مقابله با نگرانی هایتان به این راهکارها متوسل شوید:

,برنده غول آخر باش!

آکاایران: برنده غول آخر باش!

علت ترس را مشخص کنید
بسیاری از افراد از خود ازدواج نمی ترسند، بلکه از حواشی و احتمالاتی که شاید درصد وقوع آنها بسیار اندک است ترس و وحشت

تبلیغات