برنامه 8 هفته ای برای ساختن پشتی پهن تر و ضخیم تر با تفکیک بیشتر

آکاایران: برنامه ۸ هفته ای برای ساختن پشتی پهن تر و ضخیم تر با تفکیک بیشتر
یک بدن توسعه یافته و کامل، مثل یک اثری هنری، تحسین هر کسی را بر می انگیزد و عضلات پشت پایه و اساس هر بدن متناسب و متعادلی است. اما دستیابی به این هدف بستگی زیادی به تلاش سخت و جدیت شما دارد. هیچ گروه عضلانی دیگر به اندازه پشتی ضخیم و تفکیک شده ، حیرت دیگران را در پی ندارد. اگر آماده اید برای این که پشت خود را به سطح بالاتری ارتقا دهید، عضلات چشمگیری به آن بیافزاید و البته از تلاشی سخت و دردی مردافکن هراسی ندارید ، آماده باشید برای این که راه و رسم این کار را به شما نشان دهیم تا برای همیشه با ضعف خو در عضلات پشت خداحافظی کنید.

,برنامه تمرین پشت,ددلیفت,زیر بغل دمبل پارویی دست برعکس,
تبلیغات