برنامه های جدید وزارت بهداشت برای بیمه ها

,تجمیع بیمه ها,بیمه ها,هزینه  عمل پیوند,

آکاایران: برنامه های جدید وزارت بهداشت برای بیمه ها

آکاایران:  

وزارت بهداشت تصمیمات جدیدی برای بیمه در نظر گرفته است مسئولین وزارت بهداشت قصد دارند عمل پیوند را رایگان کنند تا به بیماران از لحاظ مالی فشار وارد نشود وزارت بهداشت تلاش دارد هزینه های جانبی درمان را کاهش دهد و در این زمینه تصمیمات جدید گرفته است.

وزیر بهداشت با اشاره به حوزه «سلامت» و مشکلات همیشگی با «بیمه ها»گفت: وزارت بهداشت تلاش دارد هزینه عمل پیوند را رایگان کند ولی نمی تواند در مورد هزین

تبلیغات