برمید منیزیم

Magnesium bromide
شناساگرها
شماره ثبت سی‌ای‌اس 7789-48-2 Y, (anhydrous)
(hexahydrate)
(decahydrate)
پاب‌کم 522691
کم‌اسپایدر 74219 Y
UNII 2VC6P60SLN Y
جی‌مول-تصاویر سه بعدی Image 1
خصوصیات
فرمول مولکولی MgBr2 (anhydrous)
MgBr2·6H2O (hexahydrate)
جرم مولی 184.113 g/mol (anhydrous)
292.204 g/mol (hexahydrate)
شکل ظاهری white hygroscopic دستگاه بلوری هگزاگونال crystals (anhydrous) colorless دستگاه بلوری مونوکلینیک crystals (hexahydrate)
چگالی 3.72 g/cm3 (anhydrous)
2.07 g/cm3 (hexahydrate)
دمای ذوب 711 °C (anhydrous)
172.4 °C decomposes (hexahydrate)
انحلال‌پذیری در آب 102 g/100 mL (anhydrous)
316 g/100 mL (0 °C hexahydrate)
انحلال‌پذیری اتانول: 6.9 g/100 mL (20 °C)
ساختار
ساختار بلوری دستگاه بلوری لوزی‌پهلو hP3 SpaceGroup = P-3m1 No. 164
octahedral
ترموشیمی
آنتروپی مولار
استاندارد So298
117.2 J·mol-1·K-1
آنتالپی استاندارد
تشکیل ΔfHo298
-524.3 kJ·mol-1
خطرات
شاخص ئی‌یو Not listed
ترکیبات مرتبط
دیگر آنیون‌ها منیزیم فلورید
کلرید منیزیم
منیزیم یدید
دیگر کاتیون‌ها بریلیم برمید
برمید کلسیم
استرانسیم برمید
Barium bromide
برمید رادیم
به استثنای جایی که اشاره شده‌است در غیر این صورت، داده‌ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده‌اند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa)
 Y (بررسی) (چیست: Y/N؟)
Infobox references

برمید منیزیم (به انگلیسی: Magnesium bromide) با فرمول شیمیایی MgBr۲ (anhydrous)
MgBr۲·6H۲O (hexahydrate) یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن 184.113 g/mol (anhydrous)
292.204 g/mol (hexahydrate) می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، دستگاه بلوری هگزاگونال کریستال سفید (بی آب) بی رنگ دستگاه بلوری مونوکلینیک کریستال (هگزا هیدرات) است.

جستارهای وابسته

تبلیغات