بررسی 35 سال اشک و آه در تلویزیون


احسان ناظم بکایی در همشهری جوان نوشت: ملودرام، ژانر محبوب تلویزیون های دنیا برای جلب رضایت مخاطبان است. این ژانر برای ما ایرانی ها که عاشق قصه و قضاوتیم و پاورقی مجله ها مورد علاقه مان است و رمان های زرد عامه پسندمان پرفروش، اهمیت زیادی دارد. ما حتی در زندگی روزمره هم عاشق خبرهای خاله زنکی درامیم. خبرهای داغ از در و همسایه درباره عروس و مادر شوهر و ...

این ژانر هم با محور قرار دادن زنان به عنوان عامل موثر در کنترل تلویزیون خانه ها، روایت دغدغه های روزمره، ریتم آرام، موسیقی و فضاسازی تاثیرگذار و حسی، به مرور جایگاه خوبی در سریال سازی ما پیدا کرده. اینجا به مرور مسیر این ژانر در دهه های گذشته پرداخته ایم تا ببینیم در این 33 سال چه اتفاقاتی افتاده است.

دهه 60؛ آغاز یک دوران

در سال های انقلاب و جنگ، فضای ا
تبلیغات