بررسی ژنتیکی برای رمزگشایی از افسانۀ یتی

آکاایران: بیگ بنگ: یتی، موجود اسرارآمیزِ انسان مانندی که گفته شده در کوه های بلند آسیا سکونت دارد، در اساطیر نپال و تبت بسیار بزرگ است. در حال حاضر مطالعه ی DNA جدیدی روی نمونه های یتی، ریشه های این افسانه را روشن تر کرده است.

آکاایران: بررسی ژنتیکی برای رمزگشایی از افسانۀ یتی

به گزارش بیگ بنگ، دکتر شارلوت لیندکویست، پژوهشگر دانشکده ی هنر بوفالو و دانشگاه فنی نانیانگ، می گوید: «یافته های ما نشان می دهد که پایه های بیولوژیکی افسانه ی یتی را می توان در خرس های محلی یافت، و مطالعه ی ما
تبلیغات