بررسی چند شبهه پیرامون آیه مباهله

 بررسی چند شبهه پیرامون آیه مباهله

رسیدن به یک مقام و فضیلت الهی و به ویژه مقام نبوت و رسالت، حتماً مبتنی بر رسیدن آن شخص به حد تکلیف و بلوغ نیست. بنابراین برتری و افضلیت امام حسن(علیه السلام) در سن کودکی، امری عادی به حساب می آید؛ چون این مسئله کمتر از مقام نبوت و رسالت است که حتی در سن سه و هفت سالگی و حتی در گهواره، به برخی از پیامبران الهی داده شده است.

,قرآن و اندیشه قرآنی

درباره آیه مباهله نیز چند سۆال و شبهه مطرح شده است که در این بخش به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

1. آیه مباهله و تعبیر جمع یکی از مهم ترین سۆالات مطرح شده درباره آیه مباهله، تعبیر جمع در این آیه شر

تبلیغات