بررسی مکمل ها با نگاهی بی طرف

آکاایران: مردم فکر می کنند برای افزودن حجم خالص عضلانی به بدن مهم ترین فاکتور مکمل های غذایی هستند. البته این مسئله زیاد از حقیقت دور نیست. مکمل ها فقط بخش کمکی از یک رژیم غذایی خوب و برنامه تمرین اصولی به حساب می آیند و خودشان  تنهایی یکی از عناصر پایه ای نیستند.

بررسی مکمل ها با نگاهی بی طرف

,بررسی مکمل ها با نگاهی بی طرف,چرا از مکمل ها استفاده کنیم؟,مکمل های پایه ای,

آکاایران: بررسی مکمل ها با نگاهی بی طرف

 

تمرین و تغذیه مهم ترین عناصر هر برنامه در بدنسازی هستند که البته استراحت و ریکاوری را نیز باید از عوامل مهم بعدی برشمرد.

هر زمان که حداکثر توان خود را در تمرین و تغذیه به کار بستید بعد از آن می توانید به مکمل های غذایی فکر کنید. به خاط

تبلیغات